Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ingrid Thulin
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Kommunikationsavdelningen --- Webbredaktör Ingrid Thulin

Namn:Ingrid Thulin
E-post:
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Plan 11 ABV, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Ingrid Thulin