Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Emelie Nilsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Barn, unga och samhälle --- Universitetsadjunkt Emelie Nilsson

Namn:Emelie Nilsson
E-post:
Telefon: 040-6657738
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Emelie Nilsson