Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Rebecka Forslund
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd HR-avdelningen --- HR-specialist Rebecka Forslund

Namn:Rebecka Forslund
E-post:
Telefon: 040-6657322
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus B, B3020, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Rebecka Forslund