Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Göran Hultner
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd --- --- Timavlönad Göran Hultner

Namn:Göran Hultner
E-post:
Telefon: 0702477089
Mobil: 0702477089
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Göran Hultner