Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Tuan Phan-Xuan
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Biomedicinsk vetenskap --- Postdoktor Tuan Phan-Xuan

Namn:Tuan Phan-Xuan
E-post:
Telefon: 040-6657732
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Tuan Phan-Xuan