Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Daria Bogdanska
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle --- --- Projektassistent Daria Bogdanska

Namn:Daria Bogdanska
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Daria Bogdanska