Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Andreas Admasie
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd --- --- Internationell handläggare Andreas Admasie

Namn:Andreas Admasie
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Andreas Admasie

Arbetar med internationaliseringsfrågor i forskarutbildningen; internationell mobilitet för doktorander; stöd till internationella doktorander; och universitetets deltagande i Sveriges universitets- och högskoleförbunds expertgrupp för internationaliseringsfrågor.Short description in English:

Works with internationalisation in doctoral education; international mobility of doctoral students; support to international doctoral students; and with the university’s participation in the Association of Swedish Higher Education’s expert group on internationalisation.