Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ann-Sofie Lundberg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten UTV gemensamt Klinikenhet 1 Tandsköterska Ann-Sofie Lundberg

Namn:Ann-Sofie Lundberg
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Ann-Sofie Lundberg