Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Martin Lund
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet --- Universitetslektor Martin Lund

Namn:Martin Lund
E-post:
Telefon: 0790-757757
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, , Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Martin Lund