Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Peter Petrov
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Institutionen för konst, kultur och kommunikation Enheten för medier och kommunikation Universitetslektor Peter Petrov

Namn:Peter Petrov
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Peter Petrov