Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Anna-Chuchu Schindele
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning --- Doktorand Anna-Chuchu Schindele

Namn:Anna-Chuchu Schindele
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Anna-Chuchu Schindele

Studerar området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) bland unga och unga vuxna i Sverige.Short description in English:

PhD project: Sexual and reproductive health and rights (SRHR) among youth and young adults in Sweden