Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Rathi Ramji
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Institutionen för vårdvetenskap --- Doktorand Rathi Ramji

Namn:Rathi Ramji
E-post:
Telefon: 040 6657166
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Rathi Ramji

Rathi Ramji är tandläkare från Indien som är doktorand i vårdvetenskap. Hennes doktorand studier är en den del av en större projekt ”Hälsofrämjande Innovation i samverkan” finansierad av Vinnova. Bortsett av detta är hon också intresserad av forskning bland ungdomar, mental ohälsa, oral hälsa och ANDT förebyggande arbetet.