Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Emma Nolin
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek Malmö universitetsbibliotek Medier och vetenskaplig publicering Avdelningschef Emma Nolin

Namn:Emma Nolin
E-post:
Telefon: 040-6657730
Mobil: 0707-859582
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Emma Nolin