Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Helen P. Skantz
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Sektion 3 --- Klinisk assistent Helen P. Skantz

Namn:Helen P. Skantz
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Helen P. Skantz

Ansvarar för Apnéverksamheten på avdelningen för Orofacial smärta och käkfunktion.

Diplomerad inom odontologisk sömnmedicin enligt svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin.

Flyg- och dyktandläkare, certifierad av försvaret.