Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Mahdi Jalil Khudair
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Kultur, språk och medier --- Universitetsadjunkt Mahdi Jalil Khudair

Namn:Mahdi Jalil Khudair
E-post:
Telefon: 040-6657633
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Mahdi Jalil Khudair