Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ingrid Bengtsson-Rijavec
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Ekonomiavdelningen --- Ekonomichef Ingrid Bengtsson-Rijavec

Namn:Ingrid Bengtsson-Rijavec
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Ingrid Bengtsson-Rijavec