Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Sandra Lennartsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Urbana studier --- Doktorand Sandra Lennartsson

Namn:Sandra Lennartsson
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Sandra Lennartsson