Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Erika Lundell
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Barn, unga och samhälle --- Universitetslektor Erika Lundell

Namn:Erika Lundell
E-post:
Telefon: 040-6658000
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Erika Lundell