Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Henrik Wiebe
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Jurist Henrik Wiebe

Namn:Henrik Wiebe
E-post:
Telefon: 040-665 78 01
Mobil: 0707-40 19 46
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, , Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Henrik Wiebe

Jag är anställd som avtalsjurist och arbetar huvudsakligen med att ta fram, granska och förhandla forskningsavtal, till exempel konsortialavtal, sekretessavtal och uppdragsforskningsavtal.Short description in English:

In my capacity as a legal counsel, my focus lies on contract law. I draft, review and negotiate research agreements such as consortium agreements, non-disclosure agreements and contract research agreements.