Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Filip Larsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd KS-TS Administrativt kansli KS-TS Administrativt kansli Studieadministratör Filip Larsson

Namn:Filip Larsson
E-post:
Telefon: 040-665 7016
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Filip Larsson