Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Peter Tolstrup Aagesen
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation Enhet för design Universitetsadjunkt Peter Tolstrup Aagesen

Namn:Peter Tolstrup Aagesen
E-post:
Telefon: 040-6657790
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, 4c, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Peter Tolstrup Aagesen