Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ann-Sofie Larsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Klinikenhet 2 --- Tandsköterska Ann-Sofie Larsson

Namn:Ann-Sofie Larsson
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Ann-Sofie Larsson