Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Sergei Dytckov
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik --- Doktorand Sergei Dytckov

Namn:Sergei Dytckov
E-post:
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Plan 6, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Sergei Dytckov