Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Håkan Wernersson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Teknik och samhälle Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik --- Universitetsadjunkt Håkan Wernersson

Namn:Håkan Wernersson
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Håkan Wernersson