Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Dainius Jakubauskas
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Biomedicinsk vetenskap --- Postdoktor Dainius Jakubauskas

Namn:Dainius Jakubauskas
E-post:
Telefon: 040-6657824
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Dainius Jakubauskas