Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Agnesa Metaj
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Facility service Facility service Lokalvård Köp/Sälj Lokalvårdare Agnesa Metaj

Namn:Agnesa Metaj
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Agnesa MetajGemensamt verksamhetsstöd Facility service Facility Service Servicetekniker Lokalvårdare Agnesa Metaj

Namn:Agnesa Metaj
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Agnesa Metaj