Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Lena Englund
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Vårdvetenskap Universitetsadjunkt Lena Englund

Namn:Lena Englund
E-post:
Telefon: 040-6657828
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Lena Englund