Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ulrik Rundquist
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd IT IT-infrastruktur IT-ingenjör Ulrik Rundquist

Namn:Ulrik Rundquist
E-post:
Telefon: 040-6657862
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Ulrik Rundquist