Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Roger Bengtsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle --- Universitetsadjunkt Roger Bengtsson

Namn:Roger Bengtsson
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Roger Bengtsson