Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Haodong Qi
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Globala politiska studier --- Postdoktor Haodong Qi

Namn:Haodong Qi
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Haodong Qi