Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Douglas Gunnarsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd --- --- Arkivarie Douglas Gunnarsson

Namn:Douglas Gunnarsson
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Douglas Gunnarsson