Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Eleonora Narvselius
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Institutionen för globala politiska studier Institutionen för globala politiska studier Universitetslektor Eleonora Narvselius

Namn:Eleonora Narvselius
E-post:
Telefon: 040-6657843
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Eleonora Narvselius