Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Maja de Neergaard
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Urbana studier --- Forskningsassistent Maja de Neergaard

Namn:Maja de Neergaard
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Maja de Neergaard