Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Stephan Gavare
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd HS Administrativt kansli --- Administrativ chef Stephan Gavare

Namn:Stephan Gavare
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Stephan Gavare