Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Stephen Garland
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Institutionen för idrottsvetenskap --- Universitetsadjunkt Stephen Garland

Namn:Stephen Garland
E-post:
Telefon: 040-6657830
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Stephen Garland