Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Tobias Olsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Lärande och samhälle --- Professor Tobias Olsson

Namn:Tobias Olsson
E-post:
Telefon: 040-6657821
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Tobias Olsson