Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Peter Eriksson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Institutionen för samhälle, kultur och identitet --- Doktorand Peter Eriksson

Namn:Peter Eriksson
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Peter Eriksson

Sedan hösten 2018 är jag doktorand i historia och historiedidaktik vid institutionen för samhälle, kultur och identitet. I grunden har jag en fil. mag. i historia samt en yrkesutbildning till arkivarie och sedan tidigare har jag arbetat som bl.a. förvaltningsarkivarie, biblioteksassistent och socialpedagog.

Mitt avhandlingsämne berör svensk migrationspolitik under tidsperioden 1990-2017 med särskilt fokus på hur invandrarskap konstruerades inom svensk utbildningspolitisk debatt samt vilka effekter denna konstruktion fått för nyanlända inom utbildningsväsendet. Studien utgår bland annat från teoretiska koncept kring etnicitet och performatitivtet.

Utöver ett intresse för migrations- och politisk historia har jag även ett brett intresse för historia som i huvudsak berör under tidsperioden 1800-nutid. Inom detta fält är jag främst intressen av socialhistoria samt frågeställningar som berör genus, funktionalitet och spänningen mellan kulturella normer, politik och lagstiftning. Dessa intressen har mer konkret gestaltas i magisteruppsatsen i historia att leva som alla andra - om normalitet i svensk handikapplagstiftning 1992-2013 samt masteruppsatsen i arkivvetenskap att värna privatlivets helgd - en arkivvetenskaplig studie av sekretesslagens utveckling 1927-2010.