Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Peter Eriksson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet --- Doktorand Peter Eriksson

Namn:Peter Eriksson
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Peter Eriksson