Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Peter Eriksson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet Doktorand Peter Eriksson

Namn:Peter Eriksson
E-post:
Mobil: 0406657778
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Peter Eriksson

Sedan hösten 2018 är jag doktorand i historia och historiedidaktik vid institutionen för samhälle, kultur och identitet. I grunden har jag en fil. mag. i historia samt en yrkesutbildning till arkivarie och sedan tidigare har jag arbetat som bl.a. förvaltningsarkivarie, biblioteksassistent och socialpedagog.

Mitt avhandlingsämne berör svensk migrationspolitik under tidsperioden 1990-2017 med särskilt fokus på hur invandrarskap konstruerades inom svensk utbildningspolitisk debatt samt vilka effekter denna konstruktion fått för nyanlända inom utbildningsväsendet. Studien utgår bland annat från teoretiska koncept kring etnicitet och performatitivtet.

Utöver ett intresse för migrations- och politisk historia har jag även ett brett intresse för historia som i huvudsak berör under tidsperioden 1800-nutid. Inom detta fält är jag främst intressen av socialhistoria samt frågeställningar som berör genus, funktionalitet och spänningen mellan kulturella normer, politik och lagstiftning. Dessa intressen har mer konkret gestaltas i magisteruppsatsen i historia att leva som alla andra - om normalitet i svensk handikapplagstiftning 1992-2013 samt masteruppsatsen i arkivvetenskap att värna privatlivets helgd - en arkivvetenskaplig studie av sekretesslagens utveckling 1927-2010.Short description in English:

Since september of 2018 I am a PhD-student in history within the graduate school "learning in multicultural societal contexts". As an historian I am interested in the modern period and my research is mainly direct towards migration history during the 1990-s until today with a focus on education and integration. Apart from migration history I also have a broad interest in gender, crip and political history from the 18th century and onwards.