Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Sergei Lindhqvist
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Kultur och samhälle Globala politiska studier Assistent Sergei Lindhqvist

Namn:Sergei Lindhqvist
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Sergei Lindhqvist