Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Michael Wallengren Lynch
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetsadjunkt Michael Wallengren Lynch

Namn:Michael Wallengren Lynch
E-post:
Telefon: 040-6657837
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Michael Wallengren Lynch

Michael doktorerade i socialt arbete vid Sussex universitet i Stor-Britannien år 2015 med avhandlingen "A mixed method analysis of an Early Intervention Program for students with behavioural and concentration difficulties in two schools in Malmö, Sweden". http://sro.sussex.ac.uk/59814/

Han har över 12 års arbetslivserfarenhet av socialt arbete från olika delar av världen såsom, Irland, Nya Zeeland, Pakistan och Sverige.

Forskning

Utvärdering projekt med Ale kommun

Interviews

http://blogs.ibo.org/blog/2015/09/30/bullying-should-be-an-international-conversation/Short description in English:

Michael completed his doctorate in Social Work with the University of Sussex, United Kingdom in 2015. His mongraph thesis was entitled "A mixed method analysis of an Early Intervention Program for students with behavioural and concentration difficulties in two schools in Malmö, Sweden". http://sro.sussex.ac.uk/59814/

He has over 12 years experience in Social Work practice from Ireland, New Zealand, Pakistan & Sweden.

Research

Evaluation project with Ale Kommun

Interviews

http://blogs.ibo.org/blog/2015/09/30/bullying-should-be-an-international-conversation/