Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Isak Klasson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation Enheten för humaniora, språk, kulturproduktion Universitetsadjunkt, adjungerad Isak Klasson

Namn:Isak Klasson
E-post:
Telefon: 040-6657806
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Isak Klasson