Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Kristina Lindquist
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation Enheten för humaniora, språk, kulturproduktion Universitetsadjunkt, adjungerad Kristina Lindquist

Namn:Kristina Lindquist
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Kristina Lindquist