Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Charlotte Manninger
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Parodontologi --- Tandsköterska Charlotte Manninger

Namn:Charlotte Manninger
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Charlotte Manninger