Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Pernilla Johansson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle --- --- --- Pernilla Johansson

Namn:Pernilla Johansson
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Pernilla Johansson