Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Björn Nilsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Informationsteknik IT-service It-pedagog Björn Nilsson

Namn:Björn Nilsson
E-post:
Telefon: 040-6657479
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus B, Plan 4, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Björn Nilsson

Björn utbildar och ger pedagogiskt stöd i de digitala tjänster som främst är knutna till den pedagogiska verksamheten. Han ingår även i systemförvaltargruppen som förvaltar bl a Zoom, MauPlay och Canvas. Björn är en av medarbetarna som ingår i Medieverkstadens verksamhet.