Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Björn Nilsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd IT IT-service IT-pedagog Björn Nilsson

Namn:Björn Nilsson
E-post:
Telefon: 040-6657479
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus, Plan 4, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Björn Nilsson

IT-pedagog