Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Kalimuthu Palraj
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Biomedicinsk vetenskap --- Postdoktor Kalimuthu Palraj

Namn:Kalimuthu Palraj
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Kalimuthu Palraj