Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ellen Albertsdottir
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Kommunikationsavdelningen Forskning, press och samverkan Kommunikatör Ellen Albertsdottir

Namn:Ellen Albertsdottir
E-post:
Telefon: 040 665 80 82
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Plan 11, Hiss C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Ellen Albertsdottir

Jag arbetar med forskningskommunikation och pressfrågor för KS (Fakulteten för kultur och samhälle). Jag arbetar även med Malmö universitets Linkedin-kanal och samtalsserien Bildningsbaren.Short description in English:

Research communication and press, for the Faculty of Culture and Society.