Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Mari Engqvist-Ridell
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle --- --- --- Mari Engqvist-Ridell

Namn:Mari Engqvist-Ridell
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Mari Engqvist-Ridell