Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Merita Fetahu Neziraj
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Institutionen för vårdvetenskap --- Universitetsadjunkt Merita Fetahu Neziraj

Namn:Merita Fetahu Neziraj
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Merita Fetahu Neziraj