Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ingrid Svetoft
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Urbana Studier Urbana studier Fastighetsvetenskap Universitetslektor Ingrid Svetoft

Namn:Ingrid Svetoft
E-post:
Telefon: 040-6657958
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Våning 8, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Ingrid Svetoft