Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Magnus Gustafson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet --- Doktorand Magnus Gustafson

Namn:Magnus Gustafson
E-post:
Telefon: 040-6657671
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, C434, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Magnus Gustafson

Magnus Gustafson (doktorand i historia och historiedidaktik) forskar om retoriska strategier och litterära grepp inom den socialdemokratiska rörelsen.

Det pågående avhandlingsprojektet har den preliminära titeln ”Socialist och arbetarkvinna tar ordet. Exemplet Agda Östlund – den retoriska karriären från ungdomslogen till riksdagen”.

Gustafson är aktiv i två forskarnätverk, dels Nordiskt nätverk för arbetarlitteraturforskning (http://nordarb.mau.se/), dels Forskarnätverket för rösträttsjubileet 2021.

Han är också styrelseledamot i doktorandkåren med ansvar för arbetsmiljöfrågor.

Publicerat:

”Egensinne och skötsamhet i tidig arbetarlitteratur” i Mot ljuset – en antologi om arbete, arbetare och arbetarrörelse (2019)

Amason och moder: retoriska strategier hos Agda Östlund, i Personhistorisk Tidskrift 2018:1

”Socialist och kvinna i riksdagsdebatten – retoriska strategier och litterära grepp hos Agda Östlund 1922–1940” i antologin Berättelser om arbete, arbetare och arbetarrörelse (2017)

Tillsammans med Beata Agrell, Åsa Arping och Christer Ekholm redaktör för antologin ”Inte kan jag berätta allas historia?” Föreställningar om nordisk arbetarlitteratur (2016)

Masteruppsatsen ”Från mörkret stiga vi mot ljuset” Den socialdemokratiska memoaren som retorisk genre: exemplen Palm, Erlander och Persson (Gupea 2015) https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/38251

Artikeln ”Från mörkret stiga vi mot ljuset” Om välfärdsstatens barndom, mognad och förfall mot bakgrund av socialdemokratiska memoarer i antologin Från Bruket till Yarden: nordiska perspektiv på arbetarlitteratur (2014)Short description in English:

Magnus Gustafson is a doctoral student in history and history didactics and has a focus on rhetorical strategies in the Social Democratic movement. In his phd he writes about the female pioneer Agda Östlund (1870-1942) and her rhetorical strategies in the voting struggle and as a member in parliament.